Arkiv för 'Organisation' Kategori

Okt 13 2005

Varför förändringsprojekt misslyckas

Publicerat av under Organisation

Det finns flera orsaker till varför förändringsprojekt misslyckas. Ofta beror det på orimliga förväntningar i förhållande till vad projektet faktiskt omfattar och att ingen eller bristande förankring har gjorts. Ibland försöker man ta genvägar – vilka ofta blir senvägar vilka resulterar i misslyckade projekt. Vanligtvis är det så att det som låter för bra för […]

Kommentarer inaktiverade för Varför förändringsprojekt misslyckas

Aug 07 2004

Tillämpning

Publicerat av under Organisation

Tillämpning av IT Governance och IT Service Management innebär ett förändrat eller nytt syn- och tankesätt samt ett förändrat arbetssätt. Därför är förankring och delaktighet avgörande faktorer för att projektets väntade resultat ska infrias. All förändring sker genom individen.

Kommentarer inaktiverade för Tillämpning

Jun 10 2004

Modeller och ramverk

Publicerat av under Organisation

Det finns flertal olika ramverk och modeller som kan tillämpas inom IT. En modell eller ett ramverk kan användas som vägledning, idébank eller rekommendation och ska inte följas slaviskt utan de måste anpassas efter organisationens behov och krav samt efter de förutsättningar och ambitioner som finns. Ibland blir det ett överdrivet fokus på själva modellen eller ramverket.[…]

Kommentarer inaktiverade för Modeller och ramverk