Arkiv för 'Performance Management' Kategori

Aug 10 2006

Prestandahantering – Performance Management

Publicerat av under Performance Management

Prestanda är den sammanlagda utkomsten av prestation och effekt. Mätning av prestanda innebär att följa upp hur prestationen är i relation till effekten och om effekten är den som har förväntats. Prestandamätning syftar bland annat till att se hur man ligger till i förhållande till definierade mål och strategi och för att säkerställa att resurserna […]

Kommentarer inaktiverade för Prestandahantering – Performance Management

Sep 07 2005

Balanserat styrkort

Publicerat av under Performance Management

Balanserat styrkort, eller Balanced Scorecard (BSC), en modell framtagen av Kaplan och Norton och kan användas för styrning och uppföljning. Balanserat styrkort är ett mätinstrument för att på ett effektivt sätt styra och utveckla företagets mål. Många företag och organisationer har ofta definierat någon form av affärsidé och vision kring de mål som skall uppnås.[…]

Kommentarer inaktiverade för Balanserat styrkort