Användningsvillkor

Haverblad IT-Management AB (härefter HITM) förutsätter att alla besökare på webbplatsen förbinder sig till att följa följande användningsvillkor. Öppnandet av webbplatsen anses innebära att besökaren är införstådd med användningsvillkoren och att besökaren accepterar dessa villkor.

HITM ger dig behörighet att läsa och ladda ner materialet på denna webbplats enbart för ditt personliga, icke-kommersiella, bruk under förutsättning att du bibehåller all copyright- och övrig ägarinformation som finns i originalmaterialet i eventuella kopior av materialet.

All information och allt innehåll är upphovsrättsligt skyddat. Besökare har inte rätt att på något sätt distribuera, kopiera, reproducera, modifiera, överföra, framställa, visa, tillgängliggöra, publicera, sälja, licensiera eller på något annat sätt använda det innehållet som finns tillgängligt på webbplatsen vare sig för kommersiellt syfte eller för publikt bruk. Det är förbjudet att använda detta material, oavsett syfte, på andra webbplatser eller i en datormiljö med nätanslutning. Det går bra att citera material och då skall källa anges. Om du är osäker, kontakta oss gärna och fråga.

Användarvillkor
Medlemmar ska använda HITM tjänster i enlighet med svensk lag (Tryckfrihetsförordning 1949:105). Du är själv ansvarig för vad du skriver i artikelkommentarerna.

Du får inte:

  • förtala, hota eller hetsa mot enskilda.
  • uppmaningar till brott eller begå brott mot tystnadsplikt.
  • överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, tidsinställda bomber eller annat som kan skada någon annans dator eller egendom.
  • publicera upphovsrättskyddat material.

HITM har rätt att ta bort material som bryter mot lag, mot HITM:s regler eller i övrigt strider mot god ton. HITM har rätt att omedelbart stänga av medlem som upprepade gånger bryter mot reglerna.

Moderering
Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att du som kommentator har juridiskt ansvar för vad du skriver. HITM läser löpande kommentarerna och tar bort dem som strider mot HITM:s regler. Hjälp oss gärna att anmäla inlägg som du anser inte följer reglerna.

Sekretess
Uppgifter om dig själv som du lämnar till HITM lämnar vi inte till någon annan. Vi använder inte personuppgifter för kommersiella syften.

Varumärken
Varumärken och trademarks som nämns på denna webbplats tillhör respektive ägare.

Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser som kontrolleras av tredje part. Vi tillhandahåller dessa länkar endast som en service. Åtkomst till andra webbplatser sker på egen risk.

Åtkomst till lösenordsskyddade områden
Åtkomst till och användning av lösenordsskyddade områden på webbplatsen är begränsade till enbart godkända användare.

Kommentarer inaktiverade för Användningsvillkor